Websites

Hier volgen namen van websitebouwers en -ontwerpers.

Voor het maken van websites verwijs ik naar:

Max Scherjon van Websus. Ik werkte altijd met hem samen. Een echte websitebouwer.

Linda Steenwijk. Zij maakte o.a. grondtaal.nl. Goed in ontwerp en bouwen. Daarnaast is ze ook illustrator.

Michel Loman uit Vorden. Hij maakte o.a. de frietesfietssite.